Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, poskytovatelem, superbtransfer.eu, Net Cars Trading s.r.o., IČ 08322643, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1 a klientem.

Klient - osoba, či společnost, která využívá služeb společnosti Superbtransfer na základě objednávky či smlouvy.

Služba/pronájem vozu - zprostředkování služby pro zákazníka, společností SUPERBTRANSFER.

Způsoby objednávek
Objednávky lze realizovat online na webové stránce www.superbtransfer.eu, kde je automaticky vytvořen účet, dále pak e-mailem nebo telefonicky. Služby zajišťujeme pouze objednávkami předem.

Platby
Při platbě transferu v hotovosti přijímá společnost české koruny (CZK), euro (EUR) a dolary (USD). Platba kreditní nebo debetní kartou je možná přímo u řidiče. Vystavení a platba faktury musí být provedena před uskutečněním přepravy, pokud není dohodnuto jinak. Faktury mohou být vydány pouze v CZK.

Potvrzení o přijetí platby (stvrzenka)
U přímé platby u řidiče bude vydáno klientovi potvrzení o zaplacení.

Změny rezervace a storno
Klient může zrušit nebo změnit svou rezervaci prostřednictvím www.superbtransfer.eu/rezervace/ e-mailem ofliegl@gmail.com nebo telefonicky před odjezdem +420 606 655 650 – a to tři hodiny před příletem klienta do Prahy. Pokud letecká společnost zruší nebo změní svůj let, je povinností klienta o této události informovat co nejdříve, neplatí pro zpožděné lety.

Způsob úhrady za zpáteční cestu
Pokud objednávka zahrnuje zpáteční cestu, může zákazník zaplatit celkovou částku předem. Řidičem bude vydána účtenka klientovi o zaplacení s uvedením přesné zaplacené částky. Při zpáteční cestě se klient prokáže dokladem o zaplacení.

Povinnosti zákazníka
Klient je povinen chovat se v době pronájmu vozu dle pokynů řidiče a musí dodržovat bezpečnostní předpisy. Klient bere na vědomí, že byl poučen o bezpečnostních předpisech před realizací pronájmu vozu. Klient je dále povinen nastoupit přepravu v dohodnutém času s výjimkou případů, kdy mu objektivní skutečnosti zabrání nastoupit včas, je povinností klienta o této události informovat co nejdříve.

Platnost obchodních podmínek
Pro klienta jsou obchodní podmínky závazné ve verzi platné v době odeslání objednávky.